CONTACT

Hans Van Til­borg
Puitvoet­straat 41  9100 Sint-Nik­laas
Tel.:  03 776 74 63
            0486 99 80 73

Email: hans.van.tilborg@telenet.be

Om uw vra­gen beter te kun­nen beant­woor­den ver­kie­zen wij tele­fo­nisch con­tact, maar e‑mailen kan natuur­lijk ook..