Petite Fleur Orchestra

Peti­te Fleur beweegt zich al decen­nia als duo of trio in de wereld van het muziek­avon­tuur.

Hon­der­den con­cer­ten, opluis­te­rin­gen van fees­ten, hap­pe­nings, Fran­se, Ween­se, zigeu­ner en jazz avon­den pas­seer­den de revue. Al deze erva­rin­gen tim­mer­den de weg voor het gro­te werk: Peti­te Fleur Orches­tra

Eén cen­tra­le vio­list speelt, leidt, nodigt uit, sti­mu­leert en geeft kan­sen aan zijn mede­mu­zi­kan­ten met één doel: het publiek een onver­ge­te­lijk muziek­feest aan­bie­den. Som­mi­gen leg­gen de link met André Rieu, ande­ren vin­den het uniek.

Stijl is geen belem­me­ring maar een uit­da­ging. Dit maakt de weg avon­tuur­lijk en nooit af, meer nog: uw wen­sen sti­mu­le­ren onze cre­a­ti­vi­teit.

Het orkest is een smelt­kroes van erva­ring en jong geweld, het is nieuw en kan alle kan­ten uit.
Vijf vio­len, cel­lo, con­tra­bas, gitaar en pia­no zijn de basis. Deze wordt uit­ge­breid naar­ge­lang de gele­gen­heid.

De grond­leg­ger van dit orkest is Hans Van Til­borg. Bij­na al de bewer­kin­gen zijn van zijn hand. Zijn kin­de­ren, Joke en Sep­pe, bei­de veel­be­lo­ven­de musi­ci staan klaar om over te nemen en hun stem­pel te druk­ken.

Joke vormt samen met 2 col­le­ga vio­lis­tes de groep ‘Les Vio­let­tes’. Zij maken wezen­lijk deel uit van Peti­te Fleur.

De vas­te zan­ge­res is Ine Smet. Zij is samen met Sep­pe de grond­leg­ster van de groep ‘Nomad Swing’. Haar inti­mis­ti­sche bena­de­ring past per­fect in het plaat­je van Peti­te Fleur.

Dit ensem­ble con­cer­teer­de reeds in o.a. ‘de rou­te’ in Sint Gil­lis, de blau­we zaal van de sin­gel, de okto­ber­hal­len te Wie­ze, het casi­no van Koksij­de, ‘de leest’ in Ize­gem, Sint Mar­ti­nus kerk te Haas­donk, gemeen­te­huis De Pan­ne…